ПРАВИЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ MODIVO.UA

Додатки:

Додаток №1 Бланк відмови від Договору, укладеного на відстані Бланк Рекламації

Інтернет-магазин www.modivo.ua дбає про права споживача. Споживач не може відмовитися від прав, наданих йому чинним законодавством, зокрема законами, що захищають права cпоживачів. Положення договору, які обмежують права споживача, визначені чинним законодавством, є недійсними, і в такому випадку застосовуються положення чинного законодавства. Положення даних Правил не обмежують будь-яких прав споживачів, наданих їм відповідними положеннями законів, а всі можливі сумніви трактуватимуться на користь споживача. У випадку ймовірної розбіжності положень даних Правил з чинними правовими нормами, пріоритет мають чинні правові норми і сторони повинні їх дотримуватися.

  • I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Інтернет-магазин доступний за Інтернет адресою www.modivo.ua, який знаходиться під керуванням компанії MODIVO S.A. з місцезнаходженням головного офісу за адресою: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ця адреса використовується також і для направлення кореспонденції), вписана в акти Районного Суду в Зеленій Гурі, VIII Господарчий Відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000541722, Ідентифікаційний податковий номер 929-13-53-356, основний державний реєстраційний номер 970569861, зі статутним капіталом 2 008 001 злотих, який сплачений в повному обсязі; адреса електронної пошти: info@modivo.ua, номер телефону: +380947111125 (оплата за підключення - стандартна, згідно з тарифом обраного оператора).
   2. Користування Інтернет-магазином вимагає застосування пристроїв доступу до телекомунікаційних систем.
   3. Дані Правила застосовуються як до споживачів, так і до суб’єктів господарювання, які не є споживачами, що користуються послугами Інтернет-магазину (надалі – «Клієнти») (окрім пункту 12 Правил, який застосовується виключно до суб’єктів господарювання).
   4. Згода на прийняття цих Правил є добровільною та обов’язковою, надання персональних даних споживача та згоди на їх обробку є добровільними, але є необхідними з метою створення Профілю і/або з метою обробки та виконання замовлення споживача. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв'язку із виконанням положень цих Правил та договорів, укладених між Клієнтом та Продавцем, є Продавець. Персональні дані обробляються з метою та в межах обсягу, і на основі принципів, викладених в Політиці конфіденційності, яка опублікована на сайті Інтернет-магазину. Будь-яка особа, чиї персональні дані підлягають обробці, має право доступу до них, їх зміни, доповнення та видалення.
   5. Інформація, зазначена в Інтернет-магазині, складає договір купівлі-продажу, що є пропозицією Інтернет-магазину укласти договір (оферта), й у разі її прийняття Інтернет-магазин вважає себе зобов’язаним до виконання такого договору. Прийняття умов договору купівлі-продажу (акцепт) виражається шляхом відправлення споживачем форми замовлення, заповненої відповідно до вимог цих Правил.
   6. Визначення термінів:
    • a.МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – програма, яка надає доступ Клієнту до Продавця, дозволяє скачати її на пристрій Клієнта та дозволяє користуватися Інтернет-магазином без входу до браузера;
    • b.ОOК – Офіс Обслуговування Клієнта, який надає Клієнтам інформацію в межах обов'язків, заявлених Інтернет-магазином, щодо товарів, послуг Продавця, Правил й актуальних Знижок, у робочі дні протягом годин, які зазначені на сайті у закладці “Контакт”, за вказаними номерами телефону та адресою електронної пошти, і шляхом направлення бланку-запиту, розміщеному на сайті Продавця в закладці https://www.modivo.ua/kontakt. Оплата за з'єднання з Офісом Обслуговування Клієнта є стандартною та здійснюється за тарифом обраного Клієнтом оператора.
    • c.ЦІНА – вартість, наведена в польських злотих або в іншій валюті. Ціна зазначається з урахуванням податків, що сплачуються на території Польщі, згідно з умовами продажу товарів. Ціна товару включає заявлені знижки, але не включає витрати на доставку товару до Клієнта. Витрати на доставку товару, оплата додаткових платних послуг за вибором Клієнта та інформація про додаткові платежі, що здійснюються за межами території Польщі, зазначаються окремо.
    • d.РОБОЧИЙ ДЕНЬ – дні від понеділка до п'ятниці, за винятком днів загальнонаціональних свят Республіки Польща.
    • e.КЛІЄНТ – (1) фізична особа з повною цивільною дієздатністю, та особа з обмеженою цивільною дієздатністю, яка діє за згодою\через свого законного представника; або (2) юридична особа; або (3) організаційне утворення, що не є юридичною особою, правоздатність якої визначається законодавством; - укладає Договір купівлі-продажу товарів (Договір про надання послуг) дистанційно з Продавцем шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Якщо клієнт-фізична особа з обмеженою цивільною дієздатністю, йому потрібно отримати згоду свого піклувальника для того, щоб укласти Договір купівлі-продажу, а також представити Продавцю таке підтвердження за потребою, Договір купівлі-продажу в інтернет-магазині носить характер, який зазвичай мають, як правило, дрібні побутові правочини.
    • f.ПАРОЛЬ – алфавітно-цифрова послідовність, необхідна для виконання авторизації з метою отримання доступу до Профілю, яка самостійно обирається Клієнтом під час створення Профілю. Клієнт зобов'язаний не розголошувати та не передавати третім особам Пароль з метою дотримання конфіденційності. Пароль може бути неодноразово змінений в Налаштуваннях Профілю. Продавець може надати можливість Клієнту отримати Пароль у випадку, якщо він був забутий Клієнтом та у спосіб, зазначений Правилами Продавця.
    • g.СПОЖИВАЧ – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
    • h.ПРОФІЛЬ (ACCOUNT) – електронна послуга, визначена індивідуальним ім’ям (Логіном) і Паролем, заданими самостійно Клієнтом, набір ресурсів в телекомунікаційній системі Продавця, які надають Клієнту доступ до послуг. Клієнт отримує доступ до Профілю за допомогою Логіну і Паролю. Клієнт входить до свого Профілю після здійснення реєстрації (авторизації) в Інтренет-магазині. Профіль дає можливість зберігати інформацію про адресні дані (персональні дані) Клієнта для доставки товарів, відслідковувати статус Замовлення, отримувати доступ до історії Замовлень тощо.
    • i.КОШИК – послуга, що дозволяє кожному Клієнту, який користується сайтом Продавця, складати замовлення одного або кількох товарів, при введенні коду на знижку купувати товар зі знижкою відповідно до умов окремих угод\правил, знайомитися із загальною вартістю замовлення (за необхідності, включаючи витрати на його доставку та інші платежі) та вказує орієнтовну дату поставки товарів. В Кошику зберігаються додані Клієнтом оферти для створення договору купівлі-продажу. В межах одного Замовлення можна обрати більше ніж одну оферту. Кошик зберігає оферти, які обирає Клієнт. В межах одного замовлення можна скласти більше ніж одну оферту.
    • j. ЛОГІН – адреса електронної пошти Клієнта, заявлена Клієнтом під час створення Профілю на сайті Продавця.
    • k.РОЗСИЛКА – електронна послуга, яка дає можливість всім Клієнтам отримувати від Продавця періодичну інформацію щодо товарів Продавця, щодо діяльності Інтернет-магазину, новинок та знижок на товари, на заявлену Клієнтом адресу електронної пошти або номер телефону, і лише за згодою Клієнта. Умови розсилки новин зазначені в окремих правилах Інтернет-магазину.
    • l.ТОВАР – доступний в Інтернет-магазині виріб, який є предметом відплатного Договору купівлі-продажу , що укладається між Клієнтом і Продавцем. Всі Товари, які пропонуються Продавцем до продажу є новими та раніше не були у використанні.
    • m.ЗНИЖКИ – детальні умови продажу Товарів, які регулюються окремими правилами та відносяться до спеціальної пропозиції Інтернет-магазину, котрі пропонує Продавець, які є дійсними в межах певних термінів. Клієнт може скористатися Знижками на умовах, визначених в спеціальній пропозиції. На час дії спеціальних пропозицій умови Знижок мають пріоритетне значення за умови даних Правил (такі Знижки як зниження Ціни або ж зниження вартості доставки).
    • n.ПРАВИЛА (УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ) – даний документ, який містить положення щодо умов дистанційного продажу Товарів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права та обов’язки Клієнта й Продавця.
    • o.ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН – надає можливість Клієнту складати Замовлення на основі відповідних оферт шляхом надання згоди на вчинення електронного правочину; платформа продажу Товарів Продавця, яка доступна за Інтернет адресою: www.modivo.ua, в т.ч. шляхом використання Мобільного додатку.
    • p.ПРОДАВЕЦЬ – компанія MODIVO S.A. з місцезнаходженням головного офісу за адресою: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ця адреса також використовується і для кореспонденції), яка обліковується в актах Районного Суду в Зеленій Гурі, VIII Господарчий Відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000541722, Ідентифікаційний податковий номер 929-13-53-356, основний державний реєстраційний номер 970569861, зі статутним капіталом 2 008 001 злотих, який сплачений в повному обсязі; адреса електронної пошти: info@modivo.ua, номер телефону: +380947111125(оплата за підключення - стандартна, згідно з тарифом обраного Клієнтом оператора).
    • q.КОНТЕНТ (ЗМІСТ) – текстові елементи, графічні або мультимедійні (наприклад, інформація про Товари, фотографії Товарів, каталоги, рекламні відеоролики, описи, коментарі тощо), в тому числі, але не лише, тексти Закону про авторські та суміжні права, які розміщуються на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку.
    • r.ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ – домовленість двох сторін, спрямована на встановлення цивільних прав і обов'язків при дистанційній купівлі-продажу Товарів та оформлена в електронній формі, у відповідності до вимог цивільного законодавства. Договір купівлі-продажу містить детальний опис Товарів, їх якісні характеристики та кількість, Ціну Товару, з урахуванням податків, що сплачуються на території Республіки Польща, витрати на доставку та інформацію про інші витрати, планові строки поставки та іншу необхідну інформацію. Продавець може укласти Договір купівлі-продажу з Клієнтом, який не є Споживачем, відступивши від процедур даних Правил. Договір купівлі-продажу складається між Клієнтом і Продавцем за допомогою засобів комунікації на відстані після підтвердження Продавцем Замовлення на умовах, описаних в цих Правилах. Кожен Товар може бути Предметом окремого Договору Купівлі-Продажу.
    • s.ЕЛЕКТРОННА ПОСЛУГА – послуга щодо оброблення та зберігання інформації, що надається дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем за індивідуальним запитом Клієнта в рамках акцепту умов Договору купівлі-продажу. Надання Електронних Послуг із залученням постачальників послуг проміжного характеру здійснюється відповідно до правил користування послугами таких постачальників.
    • t.ЗАКОН ПРО ПРАВА СПОЖИВАЧА — закон від 30 травня 2014 року.
    • u. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ – мінімальні технічні вимоги, виконання яких є обов'язковими для співпраці в інформаційно-телекомунікаційній системі, яку використовує Продавець для надання послуг та\або укладання та виконання Договору купівлі-продажу Товарів, такі як: (1) комп'ютер, ноутбук або інші мультимедійні пристрої з доступом до Інтернету (у випадку використання Мобільного додатку – мобільний пристрій); (2) доступ до електронної пошти; (3) Інтернет браузер: Mozilla Firefox в версії 17.0 і вище або ж Internet Explorer в версії 10.0 і вище, Opera в версії 12.0 і вище, Google Chrome в версії 23.0 і вище, Safari в версії 5.0 і вище; (4) рекомендована мінімальна роздільність екрану 1024х768; (5) включене в Інтернет-браузері можливість запису файлів Cookies, використання Javascript; (6) у випадку укладання Договору купівлі-продажу шляхом телефонного дзвінка – телефон; в випадку Мобільного додатку операційна система (7) мобільного пристрою Android в версії 4.0.3 або вище або ж iOS в версії 9.0.4 або вище (8) мобільний пристрій з камерою та послугою геолокалізації (GPS). Щоб укласти Договір купівлі-продажу Клієнт повинен мати дійсну адресу електронної пошти, а також інші пристрої з клавіатурою, за допомогою яких можна вносити зміни до електронного формуляру.
    • w.ЗАМОВЛЕННЯ – підтвердження волевиявлення Клієнта, яке виражається у заповненні та направленні Продавцю відповідної форми в електронному вигляді із значенням Товару\Товарів, щодо яких Клієнт приймає оферту Продавця, а також іншої інформації необхідної для акцепту запропонованого Продавцем Договору купівлі-продажу Товару та на умовах, визначених Продавцем. Направлення Замовлення є прийняттям Клієнтом пропозиції Продавця. Замовлення кожного Товару є прийняттям окремої оферти Продавця на укладення Договору купівлі-продажу. Замовлення може мати один номер, а всі оферти будуть оброблені однаково. Підтвердження Замовлення з боку Продавця означає укладення Договору купівлі-продажу з Клієнтом (див. вище).
  • II.ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ ТА МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ
   1. Продавець надає наступні Електронні Послуги для Клієнтів:
    • a.створення та використання Профілю;
    • b.можливість для Клієнтів складати Замовлення і укладати Договори купівлі-продажу, Договори про надання послуг на умовах, зазначених в Правилах;
    • c.отримання спеціальних пропозицій відповідно до вподобань Клієнтів;
    • d.можливість для Клієнтів користуватися послугами Кошика;
    • e.можливість перегляду змісту інформації, розміщеної на сайті Інтернет-магазину/Мобільному додатку;
    • f.отримання розсилок;
    • g.для Клієнтів, які користуються Мобільним додатком (такі умови можуть застосовуватися до поточних або майбутніх електронних послуг - можливість використання певних електронних послуг обумовлена поточними функціональними можливостями Мобільного додатку):
     • сканування за допомогою камери і запис штрих-коду Товарів, обраних Клієнтом для порівняння ціни;
     • представлення Товарів в Інтернет--магазині шляхом завантаження Клієнтом фотографій окремих видів Товарів;
     • пошук за допомогою локалізації стаціонарного магазину Продавця або визначеного пункту прийому-видачі Товару;
     • обмеження визначених Товарів або Акції, наприклад, до вказаногої Клієнтом розміру (наприклад, до певного розміру взуття), або до вказаної Клієнтом категорії (наприклад, Продукти чоловічі/жіночі/дитячі);
     • виведення поточних повідомлень прямо на екрані мобільного пристрою (повідомлень "push");
     • створення списків улюблених Товарів;
   2. Продавець додатково після створення Профілю надає наступні послуги:
    • a. підтримання роботи Клієнта після входу до його Профілю (за допомогою браузера або Мобільного додатку);
    • b. збереження і надання Клієнтові за допомогою Профілю доступу до Історії Замовлень.
   3. Користування Профілем можливе після виконання Клієнтом всіх необхідних дій:
    • a. заповнення бланку реєстрації та надання згоди з цими Правилами;
    • b. натискання на поле “Зареєструватися”.
   4. Договір купівлі-продажу вважається укладеним після того, як Клієнт отримає підтвердження на вказану адресу електронної пошти. Профіль надається безкоштовно на невизначений строк. Клієнт має можливість в будь-який час без зазначення причини видалити Профіль (відмова від Профілю) шляхом направлення такої вимоги на електронну адресу Продавця info@modivo.ua або листом на адресу: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska) Створення Профілю не є обов'язковим для здійснення покупки Товару в Інтернет-магазині.
   5. Користування Кошиком починається з моменту додавання Клієнтом першого Товару до Кошику.
   6. Кошик надається безкоштовно; його використання є одноразовим; його використання припиняється в момент розміщення Замовлення або при достроковому припиненні Замовлення за бажанням Клієнта, в результаті чого, Товари, додані до Кошика, зберігаються там навіть після закриття сесії браузера протягом 7 (семи)днів, однак Клієнтові не гарантується, що Товар який зберігатиметься в Кошику після закриття сесії, буде в наявності при оформленні Замовлення. Якщо Клієнт користується Кошиком за допомогою браузера, вміст Кошика синхронізується з профілем, який є в Мобільному додатку (і навпаки).
   7. Клієнт зобов'язаний:
    • a.при формуванні Замовлення та при реєстрації під час створення Профілю надавати виключно дійсні та правдиві дані, які стосуються Клієнта, необхідні для виконання Продавцем умов Договору купівлі-продажу/Договору про надання послуг;
    • b.здійснювати необхідну актуалізацію персональних даних, наданих Клієнтом Продавцю, у зв'язку з укладення Договору про надання послуг або Договору купівлі-продажу, в частині, в якій необхідне їх дотримання та виконання; Клієнт має можливість змінити дані, введені під час створення Профілю в будь-який момент, використовуючи опції, доступні в межах Профілю;
    • c.користуватися послугами, запропонованими Продавцем, у спосіб, що не заважає діяльності Продавця або ж Інтернет-магазину або Мобільного додатку;
    • d.користуватися послугами, запропонованими Продавцем, у спосіб відповідно до вимог чинного законодавства, положень даних Правил, а також в рамках звичаїв та традицій, які застосовуються до таких правовідносин;
    • e.користуватися послугами, запропонованими Продавцем, у спосіб ненав'язливий для інших Клієнтів і для Продавця;
    • f.сплачувати Ціну Товарів та інших узгоджених Клієнтом і Продавцем сум відповідно до умов Договору купівлі-продажу; та суми податків та зборів, визначених чинним законодавством (у разі їх застосування);
    • g.в найкоротші строки прийняти та оплатити Товар належної якості, який був замовлений Клієнтом, якщо був вибраний спосіб оплати як «оплата готівкою при отриманні»;
    • h.не створювати та не розміщувати будь-якого Контенту, що заборонений чинним законодавством та того, що порушує авторські та інші особисті права третіх осіб;
    • i.не схвалювати таких дій як:
     • відправку або розміщення в Інтернет-магазині/Мобільному додатку небажаної комерційної інформації або розміщення будь-якого Контенту, який порушує законодавство (заборона на розміщення нелегального контенту);
     • приймання інформації або будь-яких дії, спрямованих на доступ до розпорядження інформацією, не призначеної для Клієнта, в тому числі доступ до даних інших клієнтів або внесення змін до Правил або до технічних аспектів функціювання Інтернет- магазину, Мобільного додатку і способів здійснення оплати;
     • здійснення їх у спосіб, який не передбачений Контентом сайту Продавця.
     • незаконне внесення змін до інформації, яку направляє Продавець, до Цін або Опису Товарів.
    • j.скачувати Мобільний додаток тільки із авторизованих (законних) джерел.
   8. Скарги, пов'язані з наданням Електронних Послуг, можуть бути направлені:
    • a.листом на адресу: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska).
    • b.в електронній формі на адресу електронної пошти: info@modivo.ua
   9. Клієнту рекомендується зазначати в скарзі: (1) інформацію і обставини, що відносяться до предмету скарги, зокрема тип і дату виникнення невідповідностей; (2) вимоги Клієнта; і (3) контактні дані особи, що подає скаргу - це полегшить і прискорить процес обробки скарги постачальником послуг. Дотримання вищезазначених вимог є рекомендованим і не впливає на ефективність розгляду скарги.
   10. Розгляд скарг Продавець починає негайно з моменту їх отримання, але не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх відправлення, якщо інший строк не передбачений чинним законодавством України.
   11. Продавець дає Клієнтові можливість безкоштовно завантажити Мобільний додаток на мобільний пристрій Клієнта з наступних інтернет-магазинів мобільних додатків:
    • a.Apple App Store для мобільних пристроїв з операційною системою iOS
    • b.Google Play для мобільних пристроїв під управлінням операційної системи Android;
   12. Робота з Мобільним додатком, завантаженим з іншого джерела, ніж зазначено вище, пов'язана з ризиком порушення цілісності програмного забезпечення та з'єднання з шкідливим програмним забезпеченням, що становить загрозу для безпеки мобільного пристрою Клієнта та даних.
   13. Для користування Мобільним додатком, Клієнт повинен:
    • a.ознайомтесь з Правилами та інформацією про програми, наданими в рамках інтернет-магазинів мобільних додатків, зазначених в п. 2.11., і прийняти їх, та
    • b.завантажити Мобільний додаток з інтернет-магазину, зазначеного в п. 2.11., і
    • c.встановити Мобільний додаток на мобільному пристрої Клієнта, дотримуючись інструкцій, які відображаються після запуску процесу інсталяції.
   14. Мобільний додаток можна використовувати тільки при наявності інтернету.
   15. Функціональність Мобільного додатку забезпечує надання Продавцем Електронних послуг в доступній формі, що полегшує використання Клієнтом Інтернет-магазину, в тому числі, ознайомлення з матеріалами, Товарами, Цінами, Акціями.
   16. Мобільний додаток використовує технології, які зберігають та отримує доступ до ідентифікатора Клієнта, який дозволяє Мобільному додатку працювати в режимі off-line і зберігати налаштування не авторизованого Клієнта (що пов'язано з доступом до пам'яті мобільного пристрою). Мобільний додаток зберігає поточний ідентифікатор Клієнта до моменту поки Клієнт не увійде в Мобільний додаток, не змінить своє місцезнаходження на іншу країну або не видалить Мобільний додаток з мобільного пристрою.
   17. Для використання функціональних можливостей Мобільного додатку, зазначених вище, необхідною є відповідна добровільна згода Клієнта на отримання Мобільним додатком доступу до деяких функцій мобільного пристрою Клієнта, добровільна згода Клієнта на отримання повідомлень "push" або пріоритизацію вподобань Клієнта.
   18. Клієнт у будь-який час може відкликати вищезгадані згоди або видалити Мобільний додаток зі свого мобільного пристрою, керуючись параметрами свого пристрою.
  • III. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
   1. Істотні характеристики предмету Договору купівлі-продажу містяться на кожній сторінці обраного Товару.
   2. Продавець надає можливість Клієнту складати Замовлення на обрані Товари наступними способами:
    • a.в Інтернет-магазині
    • b.контактуючи з ОOК
     • по телефону
     • через електронну пошту
     • через Мобільний додаток

   3. При наданні послуг Продавець може використовувати способи оформлення Замовлення та використовувати засоби, які допомагають це здійснити на відстані на умовах, описаних в Правилах Інтернет-магазину.
   4. Процес укладання Договору купівлі-продажу між Клієнтом і Продавцем починається після приймання Клієнтом його умов та складання Клієнтом Замовлення та його направлення Продавцю.
   5. Продавець надає можливість Клієнту складати Замовлення через сайт Інтернет-магазину/Мобільний додаток, виконуючи послідовно наступні дії:
    • a.Клієнт додає обраний Товар(и) до Кошика, після чого переходить до бланку Замовлення.
    • b.Клієнт, який має створений Профіль, підтверджує в бланку Замовлення актуальність даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу. Користувач, який не має створеного Профілю, повинен самостійно заповнити бланк Замовлення, зазначивши дані, необхідні для укладення і виконання Договору купівлі-продажу. Надання неактуальних або неточних даних про Клієнта може перешкодити виконанню Договору. При заповненні Замовлення необхідно зазначити наступні дані Клієнта: ім'я і прізвище, адресу доставки (вулиця, номер будинку, квартири, поштовий індекс, місто, країну), адресу електронної пошти, номер контактного телефону та інформацію, що стосується Договору купівлі-продажу: найменування Товару(ів); кількість Товару(ів), у випадку доступу до такої інформації - тип, колір і розмір Товару; місце та спосіб доставки Товару(ів); спосіб оплати. У випадку, якщо Клієнтами не є Споживачі, необхідно також вказати найменування компанії, а для виставлення інвойсу необхідно також зазначити ідентифікаційний код.
    • c.Клієнт обирає один із пропонованих способів доставки.
    • d.Клієнт обирає спосіб оплати Ціни Товару та інших платежів, що обраховуються та зазначаються в бланку Замовлення на підставі вибору, здійсненого Клієнтом.
    • e.Клієнт надає згоду на обробку персональних даних шляхом направлення Продавцю бланку Замовлення з використання функціоналу, передбаченому на сайті.
    • f.Клієнт надсилає Замовлення (складає оферту) шляхом натискання “Замовляю і оплачую”. У випадку, коли Клієнт не створював Профіль і раніше не приймав цих Правил Інтернет-магазину, Клієнт зобов'язаний прийняти умови Правил, поставивши відповідну позначку.
    • g.У процесі складання Замовлення до моменту натискання “Замовляю і оплачую” Клієнт має можливість самостійно коригувати введені дані на панелі “Кошик” через додавання або видалення обраних позицій з Кошика.
    • h.В залежності від обраного способу оплати Клієнт може бути перенаправлений до сайтів постачальників послуг проміжного характеру з метою закінчення проведення оплати.
   6. Договір купівлі-продажу може укладатися сторонами й іншим способом, ніж ті, що зазначені вищі, а саме: з використанням інших способів порозуміння на відстані, а також у телефонному режимі. В такому випадку:
    • a.Продавець надсилає Клієнту електронне повідомлення з підтвердженням змісту запропонованого Договору купівлі-продажу;
    • b.Клієнт приймає пропозицію Продавця шляхом направлення Продавцю Замовлення на адресу електронної пошти, з якої отримав електронне повідомлення;
    • c.У випадку, коли Клієнт не створював Профілю та попередньо не приймав цих Правил, Клієнт зобов'язаний прийняти умови Правил, поставивши відповідну позначку.
   7. В інших випадках, ніж передбачених в п. 3.6 вище, укладення Договору купівлі-продажу можливе з використанням інших способів комунікації на відстані, з ініціативи Клієнта.
   8. Інтернет-магазин у відповідь на отримане Замовлення неодмінно направляє Клієнту електронне повідомлення на вказану електронну адресу з підтвердженням надходження Замовлення і процесом його перевірки.
   9. Після перевірки Замовлення, без виправданого запізнення, Продавець направляє Клієнту електронне повідомлення з:
    • a.підтвердженням прийняття однієї або декількох окремих пропозицій Товару, включених Клієнтом у Замовлення, та підтвердженням укладення Договору купівлі-Продажу (прийняття до виконання Замовлення щодо Товарів, зазначених у повідомленні); або
    • b.інформацією про неможливість прийняття Продавцем Замовлення Клієнта до виконання (часткового його виконання) з причин не здійснення Клієнтом оплати згідно обраного Клієнтом способу «попередньої оплати» Замовлення відповідно до п. 4.5; або
    • c.інформацією, про неможливість підтвердження Продавцем Замовлення Клієнта відповідно до п. 11.6, у випадку невиконання Клієнтом умов Договору купівлі-продажу, укладеного з Продавцем раніше, та відповідно до якого Продавець виконав свої зобов’язання в повному обсязі (наприклад, у випадках, коли Товар був доставлений, але не отриманий і не оплачений Клієнтом, див. п.п. 11.4, 11.5).
   10. При укладанні Договору купівлі-продажу в момент отримання підтвердження оферти, тобто отримання електронного повідомлення, про яке мова йде в абз. а) п. 3.9. (див.вище), Продавець відправляє Клієнтові підтвердження умов Договору на вказану Клієнтом адресу електронної пошти.
   11. У випадку відсутності всіх замовлених Клієнтом Товарів або їх частини Інтернет-магазин негайно з дати отримання Замовлення інформує про це Клієнта. В цьому випадку Продавець:
    • a.повідомляє Клієнта про неможливість прийняття всіх направлених в рамках Замовлення пропозицій для укладення Договору купівлі-продажу; або
    • b.отримує від Клієнта підтвердження його бажання виконати Договір купівлі-продажу в тій частині, в якій Продавець погодився прийняти пропозицію про укладення Договору купівлі-продажу. Тоді Клієнт може скасувати повністю Замовлення (щодо всіх пропозицій) або частково, що не порушує його права на розірвання договору. Скасування Клієнтом Замовлення повністю звільняє Продавця від обов'язку його виконання.
   12. У разі відсутності можливості прийняти до виконання Замовлення Клієнта Договір купівлі-продажу щодо заявлених Товарів не буде укладено, а Продавець негайно, але не пізніше ніж протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, повертає Клієнту оплачені за Товари грошові кошти оплати, в тій мірі, в якій Договір купівлі-Продажу не був прийнятий до виконання Продавцем.
   13. Продавець може інформувати Клієнта про стан виконання Замовлення, відправивши повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти або звернувшись за телефоном, або направивши смс-повідомлення.
   14. Продавець прагне забезпечити доступність усіх Товарів до реалізації і виконувати договори купівлі-продажу. У разі неможливості виконання договорів, а також в інших випадках, встановлених законом, можуть бути застосовані відповідні положення Цивільного кодексу, у тому числі ст. 493-495 Цивільного кодексу, зокрема, про обов'язки негайного повернення оплати Споживача.
   15. Загальна вартість Замовлення включає Ціну Товару, витрати на доставку, оплату обраних Клієнтом необов'язкових платних послуг та платежів, що можуть сплачуватися за межами території Республіки Польща. Продавець може власноруч обмежити мінімальну вартість Замовлення, згідно якого доставка Товарів є безкоштовною. Клієнту надається інформація під час складання Замовлення та до моменту здійснення оплати про загальну вартість замовленого Товару, враховуючи оплату доставки (оплата транспортних послуг, послуг поштового зв’язку тощо), та інших витрат, що можуть бути здійснені за межами території Республіки Польща. Клієнт може нести додаткові витрати за межами території Республіки Польща.
   16. Знижки, які надаються в Інтернет-магазині, не поєднуються, якщо правила Знижок не зазначають інше.
  • IV. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ
   1. Продавець надає Клієнтові можливість здійснити оплату Товару наступним способом:
    a.електронний платіж
   2. Можливі актуальні способи оплати зазначаються на сайті Інтернет-магазину/Мобільного додатку в розділі „Оплата” і на сторінці кожного Товару.
   3. Розрахунок транзакції за допомогою електронних платежів відбувають згідно з вибором Клієнта через супровідні сервіси.
   4. У випадку, якщо Продавець не отримав платіж Клієнта, тобто платіж за допомогою електронної системи (оплата карткою), ООК може зв'язатися з Клієнтом, щоб нагадати про оплату Замовлення, включаючи надсилання електронного листа
   5. Якщо платіж не поступить протягом 24 годин з моменту оформлення Замовлення, то це призведе до не приймання Замовлення до виконання. Клієнт також може скасувати замовлення без попередження, звернувшись до Продавця шляхом ООК, не порушуючи свого права на відмову від договору. Однак це не стосується незабірних товарів, які виготовляються за специфікаціями Клієнта або відповідають індивідуальним потребам Клієнта.
   6. Відмова від отримання Товару є підставою для розірвання Договору купівлі-продажу. Відмова від доставки є підставою для розірвання Договору. Клієнт може також протягом визначеного цими Правилами та чинним законодавством строку анулювати Замовлення, що не порушує його права на відмову від Договору.
  • V. ВИТРАТИ, СПОСОБИ ТА СТРОКИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
   1. Доставка Товару здійснюється по території Польщі і до обраних країн, що зазначені в розділі “Оплата Доставки” на сайті та на кожній сторінці кожного Товару.
   2. Доставка Товару здійснюється на платній основі, якщо інше не зазначене в умовах Договору купівлі-продажу до місця, вказаного Клієнтом. Витрати на доставку Товарів зазначаються в розділі “Оплата Доставки” на сайті і на сторінці кожного обраного Товару. Продавець надає Клієнтові можливість скористатися наступними способами доставки або отримання Товару:
    a.посилка кур'єрська, посилка кур'єрська з оплатою при отриманні.
   3. Доступні способи доставки можуть залежати від вибраного способу оплати.
   4. Загальний строк доставки Товару починається з моменту приготування до відправлення Замовлення та закінчується в момент передачі Клієнту Товару перевізником/кур’єром.
   5. Строк доставки Товару становить 7 (сім) робочих днів, якщо інший строк не зазначений на сторінці Товару на сайті. Якщо в Замовленні містяться Товари з різними строками доставки, то загальний строк доставки Замовлення буде визначатися строком доставки Товару з максимальним терміном.
   6. Час приготування Замовлення до відправлення Клієнту зазначається на сторінці обраного Товару на сайті і рахується від дня (початок строку доставки):
    • a. прийняття Клієнтом умов Договору та його укладення сторонами - у випадку, коли Клієнт обрав здійснення передоплати карткою на сайті Продавця;
    • b. прийняття Клієнтом умов Договору та його укладення сторонами - у випадку, коли Клієнт обрав оплату при отриманні посилки.
   7. До моменту початку строку доставки, визначеному в п. 5.6. Правил, необхідно додати період часу доставки Товару перевізником, який залежить від обраної Клієнтом форми доставки. Строк доставки відображається на сторінці кожного Товару на сайті і в закладці «Час реалізації замовлення» на сайті.
  • VI. РЕКЛАМАЦІЇ (СКАРГИ)
   1. Підстави та межі відповідальності Продавця у випадках продажу Товарів неналежної якості (Товарів із недоліками) визначені у відповідних законодавчих актах.
   2. Товари, що пропонуються до продажу через Інтернет-магазин мають гарантію від виробника або Продавця. Умови надання гарантії і час її перебігу зазначаються у гарантійному документі, що супроводжує Товар.
   3. Продавець зобов'язаний доставити Клієнтові Товар без недоліків, належної якості.
   4. Скарги Клієнта щодо якості Товару можуть бути направлені:

    - листом на адресу: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska);
    - в електронній формі на адресу електронної пошти: info@modivo.ua.

   5. У разі виявлення Клієнтом протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених Продавцем, Клієнт має право за своїм вибором:
    • a.вимагати від Продавця безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат, здійснених Клієнтом чи третьою особою, на їх виправлення;
    • b.вимагати від Продавця заміни Товару на аналогічний Товар належної якості або на такий самий Товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні (у разі виявлення істотних недоліків Товару);
    • c.вимагати від Продавця відповідного зменшення ціни;
    • d.відмовитися від Договору і вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми (у разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини Продавця Товару (виробника), підтверджених за необхідності висновком експертизи).
   6. У скарзі Клієнту рекомендується зазначати: (1) інформацію та обставини, що відносяться до предмету скарги, зокрема вид недоліків, обставини їх виявлення; (2) вимогу Клієнта щодо усунення вад Товару, або заміни Товару, зменшення ціни Товару або відмову від Договору купівлі-продажу; також (3) контактні дані особи, що подає скаргу - це полегшить і прискорить процес обробки скарги Продавцем. Дані вимоги носять рекомендований характер, вони не мають впливу на результат розгляду рекламації. Остаточне рішення про задоволення скарги Клієнта за результатами її розгляду приймає Продавець.
   7. Продавець приступає до розгляду рекламації Клієнта негайно та здійснює його протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дня її отримання. Якщо після спливу цього строку Продавець не надасть відповіді Клієнту, така скарга вважається прийнятою Продавцем і підлягає задоволенню.
   8. Якщо усунення наслідків продажу неякісного Товару випливає з гарантійних зобов’язань Продавця, Клієнту буде запропоновано надіслати такий Товар за рахунок Продавця на його адресу Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska).
   9. Продавець здійснює заміну Товару з істотними недоліками на аналогічний Товар належної якості безкоштовно. За наявності Товару вимога Споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
   10. У разі відсутності Товару вимога Споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної скарги. Якщо задовольнити вимогу Споживача про заміну Товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити Продавцю інші вимоги, передбачені пунктом 6.5. цих Правил.
   11. При пред'явленні Споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
   12. При розірванні Договору розрахунки із Споживачем у разі підвищення ціни на Товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості Товару на час купівлі. Отримані Продавцем гроші, що були сплачені Споживачем за Товар, повертаються Споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін. Податки та збори, що були додатково до суми Замовлення сплачені Споживачем відповідно до законодавства країни, в якій було отримано Товар, а також інші платежі, не передбачені умовами підтвердженого Замовлення Товару, не підлягають відшкодовуванню  Продавцем.
   13. Клієнт має право пред'явити Продавцю відповідні вимоги щодо недоліків Товару, якщо недоліки було виявлено протягом двох років з дати його продажу. Вимоги щодо усунення недоліків або заміни Товару на аналогічний якісний Товар - не пізніше одного року з дня виявлення недоліку.
   14. Споживач має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Споживачеві разом з проданим Товаром. В цьому випадку, витрати, понесені у зв’язку із  пересилкою Товару, несе Споживач.
  • VII. ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, А ТАКОЖ УМОВИ ДОСТУПУ ДО ТАКИХ ПРОЦЕДУР
   1. Використання позасудових способів врегулювання спорів і визначення процесу носить добровільний характер.
   2. Детальна інформація, яка стосується можливостей використання Клієнтом, який є Споживачем, позасудових засобів врегулювання спорів і визначення процедур і умов доступу до таких процедур доступна в офісах або ж на сайтах районних (місцевих) адвокатських об'єднань, спілки захисту прав споживачів, інших організацій, до статутних завдань яких відноситься захист прав споживачів, і за наступними Інтернет-адресами:
   3. Клієнт, який є Споживачем, має наступні можливості користування позасудовими засобами врегулювання спорів:
    • a.Клієнт має право звернутися до постійного арбітражного суду з вимогою про вирішення суперечки, яка виникла з укладеного Договору купівлі-продажу. Правила організації і дії постійних третейських судів, затверджені наказом міністра юстиції від 25 вересня 2001 року.
    • b.Клієнт має право звернутися до районного інспектора торгової інспекції в торговельній інспекції на території Польщі, з проханням ініціювати процедуру посередництва для дружнього врегулювання спору між Клієнтом і Продавцем. Інформація про правила і режим проведення процедури медіації районним інспектора торгової інспекції поширюється на відповідній території і на сайтах районної торгової інспекції.
    • c.Клієнт може отримати безкоштовну допомогу у справі вирішення суперечки між Клієнтом і Продавцем, користуючись також безкоштовною допомогою місцевого адвоката або організації (Федерація Споживачів, спільнота Споживачів Польщі). Поради надаються через Федерацію Споживачів за безкоштовним номером інформаційної лінії споживачів 800 007 707 і через Спільноту Споживачів Польщі за електронною адресою porady@dlakonsumentow.pl
    • d.Посилання ec.europa.eu/odr містить джерела інформації на тему досудових форм вирішення спорів, які можуть виникнути між підприємцями та споживачами.
  • VIII. ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ
   1. Споживач, який уклав договір на відстані, може протягом 100 (ста) календарних днів вийти з нього без пояснення причин і без будь-яких витрат для себе (що є продовженням 14-денного терміну на відмові від договору). Для того, щоб дотриматися даного терміну, достатньо відправити заяву в цей строк. Заява може бути направлена:
    • a. письмово на адресу: Новий Кісєлін - вул. Нова 9, 66-002 Зелена Гура, Республіка Польща (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska);
    • b. в електронній формі на електронну пошту :info@modivo.ua;
    • c. з використанням формуляра відмови, який є додатком №1 до цих Правил та розміщений у розділі «Повернення та Обмін». Споживач може використовувати типовий бланк, проте це не є обов'язковим.
   1.  
   2. Клієнт може використати зразок формуляру відмови від Договору, однак це не є обов’язковим.
   3. Перебіг строку відмови від Договору купівлі-продажу розпочинається з дня отримання Товару Споживачем або іншою особою, яка ним зазначена, за таких умов:
    • a. якщо Товар надходить партіями, частинами — від дати отримання останньої партії Товару або його частини, або
    • b. якщо доставка здійснюється на регулярній основі через певний проміжок часу – з дати отримання першого Товару;
    • c. для всіх інших умов — від дня прийняття умов та укладення Договору.
   4. У разі виходу із Договору, укладеному на відстані, такий договір вважається неукладеним.
   5. Продавець має оперативно, але не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з моменту отримання заяви Споживача про відмову від Договору, повернути отримані Продавцем від Споживача платежі за Товар, в тому числі, сплачені за доставку Товару (за винятком додаткових витрат, що виникли на підставі обраного Клієнтом способу доставки, крім простого і дешевого способу доставки, зазначеного на сайті Інтернет-магазину). Податки та збори, що були додатково до суми Замовлення сплачені Споживачем відповідно до законодавства країни, в якій було отримано Товар, а також інші платежі, не передбачені умовами підтвердженого Замовлення Товару, не підлягають відшкодовуванню Продавцем.
    Продавець зобов'язаний відшкодувати оплату, використовуючи той же спосіб оплати, який був застосований Споживачем, якщо інший спосіб не узгоджено сторонами.
    Якщо Продавець не запропонував самостійно забрати Товар, то Продавець може призупинити повернення оплати до моменту отримання Товару від Споживача або до отримання від Споживача доказів відправки такого Товару Продавцю.
   6. Споживач зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з дати якої він вийшов з Договору, повернути товар Продавцю або віддати його особі, уповноваженій продавцем у випадку, якщо Продавець запропонував забрати Товар самостійно. Споживач може повернути Товар, користуючись поштово-логістичними послугами однієї з компаній:

    - Для відправки посилки через Meest ПОШТА вкажіть адресу – 79035, м. Львів, вул. Зелена 147, отримувач – Росан Глобал Modivo.ua, номер тел. 0676702303. Для відправки через Meest ПОШТА виберіть послугу «до Дверей».
    - Для відправки посилки через Нову Пошту вкажіть м. Львів, Відділення Нова Пошта №3, вул. Угорська 22, тел. +380504301430, отримувач – СП Росан (Повернення Modivo.ua).
    - Для відправки посилки через Укрпошту вкажіть адресу – 79000, м. Львів, вул. Словацького 1 а/с 79.

    Споживач має зберігати документ, що підтверджує факт повернення Товару.
   7. Споживач несе відповідальність за зниження вартості Товару в результаті його використання.
   8. Споживач несе лише прямі витрати, пов'язані з його виходом із Договору та поверненням Товару.
   9. Право відмови від Договору, укладеному на відстані, не надається Споживачеві щодо договорів:
    1) про надання послуг, якщо Продавець надав повний комплекс послуг з чітко висловленої згоди Споживача, який був поінформований перед початком надання послуг, що після виконання послуги Продавцем Споживач втрачає право на вихід з Договору;
    2) в якому ціна або винагорода залежить від коливань на фінансовому ринку, який Продавець не може контролювати, і які можуть виникнути до закінчення терміну укладеного Договору;
    3) об'єктом якого є Товар, виготовлений за індивідуальним замовленням Споживача або використовуваний для задоволення його індивідуальних потреб;
    4) де предметом Договору є товар з коротким терміном придатності;
    5) в якому предметом Договору є товар, який поставляється в герметичній упаковці, який після відкриття упаковки неможливо повернути в первинний стан, або з мотивів захисту здоров'я або гігієни;
    6) укладеного на відкритому аукціоні;
    7) на поставку цифрового контенту, яка не зберігається на матеріальному носії, якщо надання послуг було розпочато з чітко висловленої згоди Споживача до закінчення терміну для виходу із Договору.
  • IX. ЛІЦЕНЗІЯ
   1. Виняткові права на Контент, який доступний на сайті Інтернет-магазину/Мобільному додатку, зокрема, але не лише, назва Інтернет-магазину, товарний знак, розміщені графічній об’єкти, відео, програмне забезпечення, дизайн сайту, бази даних захищені законом, виключне право на них належить Продавцю або юридичним особам, з якими Продавець уклав відповідні угоди. Клієнт має право використовувати інформацію, розміщену на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку безкоштовно, а також використовувати Контент, розміщений відповідно до закону і розповсюджувати його іншими клієнтами, але тільки для особистого використання і при використанні Інтернет-магазину/Мобільного додатку у відповідності до норм чинного законодавства. Використання вмісту сайту/Мобільного додатку з іншої метою допускається тільки на підставі спеціальної попередньої письмової згоди на це уповноваженої особи. Виняткові права на Контент, який доступний на сайті Інтернет-магазину/Мобільному додатку, зокрема, але не лише, назва Інтернет-магазину, товарний знак, розміщені графічній об’єкти, відео, програмне забезпечення, дизайн сайту, бази даних захищені законом, виключне право на них належить Продавцю або юридичним особам, з якими Продавець уклав відповідні угоди. Клієнт має право використовувати інформацію, розміщену на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку безкоштовно, а також використовувати Контент, розміщений відповідно до закону і розповсюджувати його іншими клієнтами, але тільки для особистого використання і при використанні Інтернет-магазину/Мобільного додатку у відповідності до норм чинного законодавства. Використання вмісту сайту/Мобільного додатку з іншої метою допускається тільки на підставі спеціальної попередньої письмової згоди на це уповноваженої особи
   2. Клієнт, розміщуючи на сайті Інтернет-магазину/в Мобільному додатку, зокрема графіки, коментарі, відгуки, або інші висловлювання в Профілі або на інших сторінках сайту, надає Продавцю безкоштовну ліцензію на невизначений строк на використання, зберігання, зміну, видалення або доповнення, публічне оприлюднення, відтворення та розповсюдження (зокрема в мережі Інтернет) такого Контенту для загального ознайомлення.
   3. Незалежно від зазначеного вище, авторські права на Мобільний додаток належать Продавцю. Після встановлення Мобільного додатку на мобільному пристрої Клієнта, Продавець надає Клієнту невиключну ліцензію на використання Мобільного додатку, включаючи тиражування Мобільного додатку тільки у зв'язку із завантаженням на мобільний пристрій, а також встановлення та запуск Мобільного додатку на мобільному пристрої Клієнта. Клієнт може встановити Мобільний додаток на будь-якій кількості мобільних пристроїв Клієнта, при цьому допускається установка тільки однієї копії Мобільного додатку на одному мобільному пристрої.
   4. Клієнт не має права, зокрема, перекладу, адаптації, зміни системи макету або внесення будь-яких-небудь інших змін до Мобільного у додатку, в тому числі, до його вихідного коду, за винятком випадків, дозволених законодавством, Клієнт не має права використовувати Мобільний додаток з метою в цілях отримання прибутку.
  • X. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
   1. Володільцем персональних даних Клієнта є Продавець.
   2. Надання персональних даних Клієнтом є добровільним, але необхідним для створення Профілю та\або прийняття умов Договору купівлі-продажу, Договору про надання послуг та їх виконання. Обробка даних здійснюється після отримання однозначної згоди Клієнта на її проведення.
   3. Продавець застосовує відповідні технічні та організаційні засоби для забезпечення охорони персональних даних Клієнтів.
   4. Клієнт має право знати про мету обробки персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; мати доступ до своїх персональних даних; змінювати або знищувати свої персональні дані шляхом направлення відповідного запиту до Продавця.
   5. Клієнт може подати вимогу до суб’єкта, що здійснює обробку персональних даних Клієнта, із запереченням проти обробки своїх персональних даних, щодо їх зміни або знищення, відкликати згоду на обробку персональних даних, обмежити їх передачу.
   6. Більш детальна інформація міститься на сайті в розділі «Політика конфіденційності»
  • XI. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ І ЗМІНА ПРАВИЛ
   1. Продавець у будь-який момент може припинити Договір про надання послуг Клієнту, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення, з наступних причин:
    • a.зміна нормативних актів, які регулюють надання електронних послуг Продавцем, які впливають на взаємні права і обов'язки сторін, закладені в договорі між Клієнтом і Продавцем, або зміна трактування розуміння таких нормативних актів через прийняття судових рішень, рішень та розпоряджень державних органів в цій сфері;
    • b.зміна способу надання послуг, причиною яких є технічні або технологічні підстави (зокрема актуалізація технічних вимог, що зазначені в цих Правилах);
    • c.зміна обсягу послуг, до яких застосовуються ці Правила, через додавання нових, змінення або видалення Продавцем послуг.
   2. Незалежно від викладеного вище щодо обробки персональних даних Клієнта та їх охорону протягом певного часу, Продавець має право розірвати Договір про надання послуг у випадку, коли ПРОФІЛЬ (ACCOUNT) Клієнта в Інтернет-магазині не активний протягом 3 (трьох) років.
   3. Продавець направляє відповідне повідомлення Клієнту на електронну пошту, вказану Клієнтом під час створення Профілю або складення Замовлення.
   4. Продавець може розірвати з Клієнтом Договір про надання послуг і з інших підстав відповідно до умов цих Правил з повідомленням про це Клієнта за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання і/або відмовити Клієнту в правах на подальше користування Інтернет-магазином/Мобільним додатком або складання Замовлень, і також може обмежити його доступ до частини або цілого Контенту сайту/Мобільного додатку, у випадку, якщо Клієнт порушує вимоги цих Правил.
   5. З важливих причин, тобто у разі грубого порушення Клієнтом цих Правил, в ситуації, якщо даний Клієнт порушив положення пунктів 2.7.6 та 2.7.7 Правил Продавець, щоб уникнути подальших збитків, може не прийняти пропозиції Клієнта щодо певних форм оплати чи доставки. Дане положення застосовується незалежно від того, якими даними ідентифікує себе Клієнт, і які зазначаються дані при оформленні Замовлення, а зокрема, коли Клієнт одночасно порушує положення пункту 2.7.1. Правил.
   6. У разі направлення чергового Замовлення при виборі конкретного способу оплати або поставки Товару з порушенням умов цих Правил та Договору купівлі-продажу, у випадку п.п. 11.4., 11.5 цих Правил, Продавець зв'язується з Клієнтом, направивши повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти, про грубе порушення Клієнтом Правил і не можливістю прийняти Замовлення з використанням заданого способу оплати чи доставки, при одночасній вказівці на альтернативні способи оплати чи доставки, які є доступними для Клієнта на даний час.
   7. Клієнт, до якого застосовуються п. 11.4 або п.11.5 цих Правил, може вподальшому приймати пропозиції Продавця, використовуючи Інтернет-магазин/Мобільний додаток або використати конкретний спосіб оплати чи доставки, тільки після попереднього контакту з Продавцем (через ООК), отримавши згоду Продавця на подальше здійснення Замовлень через Інтернет-магазин/Мобільний додаток, або використання таким Клієнтом певного способу оплати чи доставки.
   8. Продавець може вносити зміни до цих Правил (за винятком розділу 12 Правил, що стосуються Клієнтів, які не є Споживачами,) у випадку виникнення принаймні однієї з нижче вказаних підстав:
    • a. зміна нормативних актів, які регулюють купівлю-продаж товарів на відстані або надання електронних послуг Продавцем, та впливають на взаємні права і обов'язки, закладені в договорі між Клієнтом і Продавцем, або зміна трактування розуміння таких нормативних актів через прийняття судових рішень, рішень та розпоряджень державних органів в цій сфері;
    • b.зміна способу надання послуг, причиною яких є технічні або технологічні підстави (зокрема актуалізація технічних вимог, що зазначені в цих Правилах);
    • c.зміна обсягу послуг, до яких застосовуються ці Правила, через додавання нових, змінення або видалення Продавцем Послуг.
   9. Продавець направляє Клієнту відповідне повідомлення про зміну Правил на електронну пошту, вказану Клієнтом під час створення Профілю або складення Замовлення.
   10. Зміни вносяться до Правил шляхом оприлюднення їх на сайті Інтернет-магазину і за допомогою направлення повідомлення Клієнту на адресу електронної пошти, щоб Клієнт міг ознайомитися з його змістом.
   11. Зміни, що вносяться до Правил, набувають чинності через 14 (чотирнадцять) днів з дати направлення повідомлення про зміну. Клієнти мають право відмовитися від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання повідомлення про зміну Правил.
  • XII. ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-СУБʼЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
   1. Положення даного розділу стосуються виключно Клієнтів, які не є Споживачами.
   2. Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу, укладеного з Клієнтом, який не є Споживачем, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня його прийняття та укладення. В такому випадку відмова від Договору купівлі-продажу може мати місце і без зазначення причини і Клієнт, який не є Споживачем, не повинен мати жодних претензій до Продавця.
   3. Продавець має право обмежити доступні способи оплати Товару, а також вимагати здійснити передоплату повністю або частково за Товар і це не залежить від обраного Клієнтом способу оплати і факту укладення Договору купівлі-продажу.
   4. З моменту передачі Продавцем Товару перевізникові для доставки Клієнту, до Клієнта, який не є Споживачем, переходять всі ризики знищення та пошкодження Товару. Продавець в цьому випадку не несе відповідальності за втрату або пошкодження Товару з моменту передачі його перевізникові до моменту отримання його Клієнтом, та за порушення термінів поставки.
   5. Продавець може розірвати Договір у будь-який момент без зазначення причин шляхом направлення Клієнту відповідного повідомлення в довільній формі.
   6. Ані Продавець, ані його працівники, ані його уповноважені особи не несуть відповідальності за будь-які дії Клієнта, його працівників, його уповноважених осіб.
   7. Відповідальність Продавця по відношенню до Клієнта, який не є Споживачем, обмежена і не може перевищувати сім тисяч п'ятсот гривень сумарно за всіма претензіями. Продавець не несе відповідальність за упущену вигоду Клієнта, який не є Споживачем, при виконанні Договору купівлі-продажу.
   8. Будь-які спори між Продавцем і Клієнтом, який не є Споживачем, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір може бути переданий на розгляд до компетентного суду за місце знаходженням Продавця.
   9. Продавець має право змінювати Правила в будь-який момент на підставі чинного законодавства.
  • XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Ці Правила вступають в дію з 2022-07-05.
   2. Правила складені Продавцем українською мовою.
   3. Договори укладені за даними Правилами, укладені в місцезнаходженні Продавця.
   4. Надання та підтвердження Клієнтові істотних положень Договору купівлі-продажу здійснюється шляхом направлення Клієнтові електронного повідомлення з підтвердженням оформленого Замовлення і шляхом додавання до посилки з Товаром фіскального документу, що підтверджує купівлю Товару. Зі змістом Договору купівлі-продажу можна додатково ознайомитися на сайті Інтернет-магазину.
   5. Зміст Правил є доступним для Клієнта безкоштовно під наступною адресою URL https://www.modivo.ua/pravila-koristuvannja, де Клієнти можуть в будь-який момент їх переглядати та роздрукувати.
   6. Продавець інформує, що користування Інтернет-магазином/Мобільним додатком за допомогою Інтернет браузера, здійснення дзвінків до ООК може вимагати додаткової оплати за з'єднання, згідно з тарифним пакетом постачальника таких послуг, яким користується Клієнт.


Попередні правила доступні за посиланням:
2022-07-04
2022-01-20
2021-09-19